top of page

NTWERPENDE     ANPAK

Hoe kunnen we de impact van een ontwerpende aanpak op maatschappelijke opgaven vergroten?

De pilot

In het coalitieakkoord staat vermeld dat de creatieve industrie wordt betrokken bij maatschappelijke uitdagingen. Een meerjarig programma moet die betrokkenheid bevorderen. In de pilot Ontwerpende Aanpak is dit programma ontwikkeld. Een team van ontwerpers en onderzoekers organiseerde daarvoor een serie dialoog- en ontwerpsessies en deed onderzoek naar andere programma’s in binnen- en buitenland. De bevindingen van de pilot zijn verwerkt in een programmavoorstel.

Midden juli 2023 bracht de stuurgroep van de pilot van het Programma Ontwerpende Aanpak advies uit aan demissionair staatssecretaris Gunay Uslu. De stuurgroep deed dit in de vorm van het programmavoorstel onder de naam Publieke Ontwerpprakijk (PONT). Inmiddels is bekend dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan Dutch Design Foundatio (DDF) heeft gevraagd om het programma PONT gezamenlijk verder vorm te geven.

Alle informatie over PONT is nu te vinden op: www.depubliekeontwerppraktijk.nl

Visuele identiteit OA-32.png

Dialoogsessies

Analyse

Ontwerpsessies

Prototype

Ontwerpen

programmavoorstel

Nieuws

Nieuws

Over het programm

Over het programma

Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media stelt in haar meerjarenbrief dat we op dit moment “te weinig gebruik maken van creatieve denkkracht bij het oplossen van maatschappelijke problemen.” Om daar iets aan te doen heeft ze het initiatief genomen voor een meerjarig programma dat de impact van ontwerp op deze vraagstukken gaat vergroten. Dat programma is onder coördinatie van CLICKNL ontwikkeld op basis van deze opdracht:

Ontwikkel samen met de ontwerpsector en haar samenwerkingspartners de inhoud van een driejarig programma van in totaal €9 miljoen, op zo’n manier dat het de kansen voor impact van de ontwerpende aanpak op maatschappelijke opgaven optimaliseert.

De Dutch Design Foundation geeft het programma onder de naam PONT, Publieke Ontwerp Praktijk, verder vorm. Alle informatie over PONT is nu te vinden op: www.depubliekeontwerppraktijk.nl

Evenemen

Denk mee

Heb je vragen? Kijk op de website:

www.depubliekeontwerppraktijk.nl

Bezoek de website van de Dutch Design Foundation (DDF)

 

Of neem contact op via: 

pont@dutchdesignfoundation.com

Deze website wordt vanaf eind oktober 2023 gebruikt als archief voor de pilotfase van PONT en niet meer geüpdatet.

In samenwerking met:

Logo-OCW-300x100.png
1585597289046.jpg
1619187681458.jpg
bottom of page