top of page

Teamleden

Renske Bouwknegt

Projectleider

"Het ongewisse karakter van maatschappelijke uitdagingen maakt ze geschikt voor een ontwerpende aanpak waarbij concept oplossingen op flexibele wijze gestalte krijgen. Het potentieel van een ontwerpende aanpak wordt echter nog lang niet altijd ten volle benut. De impact op maatschappelijke uitdagingen kan en moet worden vergroot. Ik ben dan ook zeer gemotiveerd om het programma zo in te richten dat het daadwerkelijk gaat leiden tot een grotere impact van een ontwerpende aanpak in het publieke domein.”

Renske Bouwknegt

Caroline Beck

Ontwerper

“Al onze moeilijkste vraagstukken liggen vooral bij onze overheid, en juist daarom vind ik het zo belangrijk en leuk om hier met een ontwerpende aanpak het verschil te maken. Maar dit gaat niet vanzelf, er is veel te leren, verbeteren en ontdekken om echt impactvol te kunnen zijn. Met deze pilot hoop ik dat we een programma kunnen ontwikkelen dat hier op een slimme manier een doorbraak in kan realiseren. ”

Caroline Beck

Caroline is ontwerper en geeft zich gespecialiseerd in hoe je het ontwerpproces kan inzetten in de publieke sector. Altijd met als doel om de overheid, menselijker en dienstbaarder te maken. Dit soms door in complexe vraagstukken als de toeslagenaffaire in het oog van de storm aan de slag te gaan, maar vaker door duurzaam organisaties helpen zelf een ontwerpend vermogen op te bouwen.

Wendelien Nomden

Ontwerper

"Zorgen dat de kracht van de creatieve industrie en een ontwerpende aanpak tot zijn recht komt bij het samenwerken met overheden en andere partners, om zij aan zij complexe problemen in de samenleving op te pakken, dat is waar naar mijn idee dit programma over gaat"

Wendelien Nomden

Wendelien combineert ontwerp en veranderkunde bij Ideate service design & innovation, met een jarenlange achtergrond als organisatie- en bestuursadviseur bij de rijksoverheid. Met haar systeembril helpt ze een complexe omgeving beter te begrijpen en te ontdekken welke interventies belangrijk zijn.

Matthijs Ponte

Programmaontwikkeling & auteur

“Onze maatschappij schreeuwt om slimme, innovatieve oplossingen voor de steeds complexere problemen waarmee ze zich geconfronteerd ziet. Het is cruciaal dat ontwerpers de ruimte krijgen om die te helpen vinden.”

Matthijs Ponte

Matthijs Ponte is filosoof, schrijver en onderzoeker. Afgelopen jaren stortte hij zich met stedenbouwkundigen en architecten namens het lectoraat Future Urban Regions op de toekomst van de gezonde stad. Hij schreef het boek De stad als systeem, waarin de conclusies uit dat onderzoek worden gedeeld. Daarnaast geeft hij met regelmaat theorie- en filosofieles aan studenten design en architectuur, o.a. aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam en de ArtEZ Academy of Art & Design Zwolle.

Halle Ghilav

Communicatie & Events

“In deze pilot draag ik graag bij aan een programma waarin we helpen bij het creëren van een sterke en veerkrachtige creatieve industrie. Om zo een ontwerpende aanpak te vergroten op maatschappelijke vraagstukken”.

Halle Ghilav

Halle is werkzaam als freelancer en werkt projectmatig voor maatschappelijke organisaties. De afgelopen jaren met de focus op onderwijsprojecten en kansengelijkheid. Voor de pilot Ontwerpende Aanpak is ze verantwoordelijk voor de communicatie en eventmanagement. Daarnaast is ze werkzaam als illustrator. Ze maakt zowel autonoom als gepersonaliseerd werk.

Samanta Castano

OCW

Samanta Castano

Iris van Genuchten

Ontwerper

“Ik geloof dat we – juist in deze niet altijd makkelijke tijden – als samenleving baat hebben bij een nabije en menselijke overheid. Een ontwerpende aanpak is een manier om daaraan bij te dragen. Zorgen de manier van werken van overheden en een ontwerpende aanpak beter op elkaar aansluiten, is waar wat mij betreft deze pilot over gaat.”

Iris van Genuchten

Iris combineert antropologie en ontwerp in haar werk bij TwynstraGudde waar ze voornamelijk overheden helpt bij het inzetten van een ontwerpende aanpak voor het omgaan met complexe vraagstukken.

Geert Brinkman

Ontwerper

"De wereld van design en de wereld van het openbaar bestuur hebben nog veel van elkaar te leren. Het lijkt mij een geweldige uitdaging om met deze pilot vorm en invulling te geven aan een leeragenda waarmee beide werelden meer naar elkaar toe kunnen groeien."

Geert Brinkman

Geert werkt bij Govlab010 en de Erasmus Governance Design Studio op het snijvlak van design en bestuurskunde. Hij ziet design als veelbelovende toevoeging aan het repertoire van publieke organisaties om complexe maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden en houdt zich bezig met hoe het ontwerpend vermogen van publieke organisaties vergroot kan worden.

Yuri Veerman

Ontwerper

"Naast autonoom ontwerper ben ik ook een politiek dier. Ik denk dat het in dergelijke complexe processen belangrijk is om zowel te kijken naar mogelijke oplossingen als naar onderliggende structuren die problemen in stand houden."

Yuri Veerman

In zijn werk behandelt Yuri politieke en maatschappelijke onderwerpen vanuit een visueel en poëtisch perspectief. Hierbij werkt hij samen met uiteenlopende partijen, van Woonprotest tot Nationale Politie."

Johanneke Minnema

Secretaris Stuurgroep & Penvoerder

“ Na mijn opleiding bestuurskunde ben ik al vooral actief in de creatieve sector. In deze pilot komen beide werelden samen en zet ik mij er graag voor in om de impact van een ontwerpende aanpak op taaie, maatschappelijke vraagstukken zo groot mogelijk te maken!”

Johanneke Minnema

Johanneke werkt als programmacoördinator voor CLICKNL. Voor de pilot van Ontwerpende Aanpak is Johanneke ondermeer secretaris van de stuurgroep en verantwoordelijk voor het penvoerderschap vanuit CLICKNL. Naast haar werk voor CLICKNL werkt Johanneke ook als projectleider voor Open Concept, een bureau voor sociale innovatie.

Aline Knip

OCW

Aline Knip

Onderzoekers

Thomas van Arkel

Onderzoeker

Thomas van Arkel

Martijn de Waal

Onderzoeker

Martijn de Waal

Wina Smeenk

Onderzoeker

Wina Smeenk

Nynke Tromp

Onderzoeker

Nynke Tromp

Jorgen Karskens

Onderzoeker

Jorgen Karskens

Anja Köppchen

Onderzoeker

Anja Köppchen

In de Stuurgroep van het programma zijn het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (voorzitter), CLICKNL, Federatie Creatieve Industrie, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Regieorgaan SIA vertegenwoordigd.

bottom of page