top of page

Bijgewerkt op: 3 nov.


In een bomvolle zaal van het Evoluon waren ruim vierhonderd ambtenaren, bestuurders, onderzoekers, makers en ontwerpers getuige van de officiële lancering van het programma De Publieke Ontwerppraktijk (PONT). Met het driejarig programma investeert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om de verschillende werelden van ontwerpers en ambtenaren bij elkaar te brengen.


Renske Bouwknegt, projectleider pilot ontwerpende aanpak, en Martijn Paulen, directeur Dutch Design Foundation, markeerden deze mijlpaal door symbolisch twee kanten van een kartonnen brug tot één te slaan. Daarmee droeg het ministerie van OCW op 23 oktober de uitvoering van het programma formeel over aan Dutch Design Foundation. De organisatie die met onder meer de programma’s World Design Embassies, What if Labs en het jaarlijkse podium Dutch Design Week partijen bij elkaar brengt om met een ontwerpende aanpak oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken.


Denkkracht en creativiteit

“We hebben alle denkkracht en creativiteit van ambtenaren, ontwerpers en onderzoekers nodig”, laat Gunay Uslu, staatssecretaris van Cultuur en Media in een videoboodschap weten. De wereld van de ambtenaren verschilt echter fundamenteel van die van ontwerpers. Vandaar het programma PONT.


Graag was de staatssecretaris aanwezig geweest bij de lancering, zodat ze de mensen in de zaal persoonlijk kon bedanken. “De ambtenaren, bestuurders, onderzoekers die hun best doen om antwoorden op ingewikkelde vraagstukken te vinden. De ontwerpers die daarin een belangrijke rol spelen. Door hun manier van denken en doen, en de wijze waarop zij mensen dichter naar elkaar toe brengen. Geef ontwerpers een complexe vraag en ze omarmen de gelaagdheid. Vervolgens gaan ze vol enthousiasme aan de slag. Daarom is het zo belangrijk dat al deze partijen samenwerken, dat jullie kijken naar wat er nu al wordt gedaan en wat we nodig hebben. Om samen die blik naar de toekomst te richten.”Alle informatie over PONT is nu te vinden op: www.depubliekeontwerppraktijk.nl
Dit is het laatste nieuwsbericht op deze website. Verder nieuws komt te staan op www.depubliekeontwerppraktijk.nl. Deze website blijft online voor archiefdoeleinden.

Bijgewerkt op: 20 sep.


Demissionair staatssecretaris Gunay Uslu ontving op 10 juli het programmavoorstel PONT, de Publieke Ontwerppraktijk. Een voorstel voor een programma om de impact van de ontwerpende aanpak op maatschappelijke opgaven te vergroten.


Inmiddels is bekend dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan Dutch Design Foundation (DDF) heeft gevraagd om het programma PONT gezamenlijk verder vorm te geven. DDF is de organisatie achter programma’s als Dutch Design Week en Dutch Design Awards -beiden reeds meer dan 20 jaar- en Design Works, met daarin programma’s als World Design Embassies en What If Labs. Daarmee heeft DDF een sterke positie in het samenbrengen van het ontwerpveld en het publieke domein.


Voor meer informatie over PONT en DDF verwijzen we je graag naar de website van Dutch Design Foundation
Bijgewerkt op: 19 sep.

Vandaag was het dan zo ver! Het programmavoorstel om de impact van de ontwerpende aanpak op maatschappelijke opgaven te vergroten is overhandigd aan demissionair staatssecretaris Gunay Uslu. Het programma slaat een brug tussen ontwerpers en publieke organisaties, en is gebaseerd op een lerend en reflectief studiomodel.

Dit programmavoorstel is zelf ook via een ontwerpende aanpak ontwikkeld. Ruim zeshonderd professionals uit zowel het ontwerpende als de publieke sector zijn betrokken bij dit proces. Via dialoogsessies, interviews, onderzoeken en analyses werd duidelijk dat het programma zich:

1) moet richten op het verder professionaliseren en emanciperen van de creatieve sector 2) moet zorgen voor meer ruimte voor de ontwerpende aanpak in het publieke domein


Hierbij delen we de analyse en het voorstel voor het programma, PONT, de Publieke Ontwerppraktijk.

PONT - programmavoorstel 10-7-23
.pdf
Download PDF • 1.26MB


bottom of page