top of page

“Het aantal fietsongevallen onder ouderen stijgt. Met alle gevolgen van dien”

Eén van de drie voorbeeldprojecten die we presenteerden tijdens het werkbezoek van 22 mei is het project ‘Doortrappen’.


In 2015 stelde het ministerie van IenW Ideate de vraag: wat kunnen we doen om oudere fietsers te bereiken met de boodschap veilig te fietsen?

“Na ontwerpend onderzoek onder oudere fietsers "ik ben een fietser, dat is deel van mijn identiteit" en enkele interventies leerden we: ouderen praten wél graag over ouder worden, maar dan vooral met elkaar”, aldus Renske Bouwknegt.


Veiligheid is geen 'mentale' categorie, maar een vanzelfsprekende randvoorwaarde bij wat de ouderen graag doen. Actief en vitaal blijven, sociale contacten onderhouden of gewoon een bestemming bereiken. En gedragsverandering, want daar hebben we het over, bereik je niet door een eenmalige actie maar door meerdere interventies te orkestreren en slim op elkaar af te stemmen, zorgen voor herkenbaarheid en herhaling én door aan te sluiten op de leefwereld van de oudere fietser.


Door samen te werken met mensen die direct in de sociale omgeving van ouderen zijn, zoals de fietsenmaker of de buurtsportcoach, de zanggroep of de vereniging van plattelandsvrouwen, komt een boodschap over veilig blijven fietsen eerder 'binnen'. Doortrappen krijgt daarom lokaal vorm, per gemeente, ondersteund door een provinciale kwartiermaker.


Inmiddels wordt het programma ‘Doortrappen’ aangeboden in alle provincies, in ruim 220 gemeenten én worden ouderen bereikt met de boodschap 'veilig blijven fietsen tot je honderdste'. Blijf fietsen, dat is goed, gezond en leuk om te doen. Maar zorg dat je wat maatregelen neemt om dat te kunnen blijven doen!


En de impact met deze ontwerpende en lerende aanpak?

  • Eenzame ouderen maken nieuwe vrienden door middel van ‘Doortrappen’

  • Fietsgroepen

  • Tienduizenden ouderen kennen ‘Doortrappen’ en passen hun gedrag aan

  • Binnen gemeenten werken de 'silo's verkeer, welzijn en sport met plezier samen

  • Tal van organisaties, professionals en vrijwilligers die onder de vlag van Doortrappen zelf nieuwe interventies ontwikkelen en ideeën uitvoeren, zoals de doortraproutes van de Fietsersbond, de fietsvalpreventietraining van Marjolein Kuijt of de fietshelmactie van de Provincie Fryslân.


Comments


bottom of page