top of page

De weg naar impact; terugblik dialoogsessie Eindhoven

Bijgewerkt op: 13 jun. 2023

Donderdag 16 februari gingen we in Eindhoven in gesprek over het thema impact.

Om impact te maken is het essentieel om samen te werken in een netwerk van betrouwbare en betrokken partners. Vaak helpt het daarbij dat je elkaar al kent en weet dat je op elkaar kunt bouwen. Daarnaast is het van belang om met elkaar expliciet overeenstemming te krijgen over rollen en verwachtingen.


Ook werd genoemd dat het belangrijk is om al vanaf het begin de condities te creëren die nodig zijn om te zorgen voor een goede implementatie. Daarbij is het van belang dat de ontwerper zich inleeft in de omstandigheden waar de opdrachtgever mee te maken heeft; wie zijn de formele en informele stakeholders rondom de opdrachtgever, wat zijn hun belangen en wat hebben zij nodig? Al die partijen moeten vanaf het begin goed worden meegenomen in alle stappen van het proces.


Daarbij kwam ook in deze sessie weer ter sprake dat taal van groot belang is. Want bedoelen we wel hetzelfde met bepaalde woorden? Verbeelding kan helpen om verschillende werelden aan elkaar te verbinden. Al met al kijken we wederom terug op waardevolle sessie. Dank aan alle aanwezigen en betrokkenen!


Waarom het thema impact? Deze sessie volgt na drie eerdere meer algemene sessies. De analyse van de resultaten van deze sessies leverde drie thema’s op om nader uit te diepen. De eerste daarvan is impact. Want we hebben het wel over impact vergroten maar wat verstaan we onder impact, hoe groot of klein is dat? Wanneer heb je impact gemaakt? En wanneer ben je tevreden?


Welke themabijeenkomsten volgen nog meer? Er volgen nog twee themasessies. De eerste gaat over participatie in relatie tot ontwerp. Waar zitten bij participatietrajecten de huidige drempels en hefbomen voor verbetering? Waar ligt de kracht van een ambtelijke aanpak en waar van een ontwerpende aanpak? En waar zitten de blinde vlekken van ontwerpers en waar die van ambtenaren en politici? Meld je hier aan en praat op donderdag 23 februari met ons mee in Zwolle!


De derde thematische sessie gaat over het thema waarden. Wat is de kracht van publieke waarden? En wat is de kracht van die van ontwerpers? En hoe verhouden die zich tot elkaar? Meld je hier aan en praat op vrijdag 10 maart met ons mee in Amersfoort!
Comments


bottom of page