top of page

Alle Info: Dialoogsessies Ontwerpende aanpak

Bijgewerkt op: 28 feb. 2023


In het coalitieakkoord staat vermeld dat de creatieve industrie wordt betrokken bij maatschappelijke uitdagingen. Om dit kracht bij te zetten heeft staatssecretaris Gunay Uslu het initiatief genomen een programma te starten over ontwerpende aanpak. Dit programma gaat medio 2023 van start. In de pilot Ontwerpende Aanpak wordt dit programma ontworpen.

Denk mee Onderdeel van het ontwerpproces is een aantal dialoogsessies. Tijdens deze dialoogsessies gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag hoe een ontwerpende aanpak de impact op maatschappelijke opgaves kan vergroten. We ontwerpen namelijk een programma dat met die vraag (en antwoord) aan de slag gaat. Om het programma vorm te geven gaan we heel graag met jou in gesprek. De data en locaties van de eerste drie sessies zijn bekend:

  • 24 januari 2023, Utrecht 'Het Huis', van 09.00 - 12.00 uur (inloop vanaf 08.30)

  • 26 januari 2023, Online via Zoom, van 15.00 - 17.00 uur (inloggen vanaf 14.55)

  • 2 februari 2023, Rotterdam 'Fruitvis', van 15.00 - 18.00 uur (inloop vanaf 14.30)

Deze drie sessies beschouwen we als startsessies waar we breed gaan ophalen en verkennen. Hierop volgen een aantal verdiepingssessies, de verdere inhoud daarvan is afhankelijk van de opgehaalde informatie van de eerste sessies. Zit er nu geen datum bij waarop je aanwezig kan zijn? Geen zorgen, er volgen nog meer data en locaties.

Voor deze sessies is geen voorbereiding nodig. We willen juist jóu als expert binnen jouw vakgebied. Dus schroom niet om je expertise te delen.

Ontwerpers en opdrachtgevers Voor deze dialoogsessies nodigen we niet alleen ontwerpers uit, maar nadrukkelijk ook opdrachtgevers. Dus ben jij vanuit jouw organisatie betrokken bij één of meer maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld rondom klimaat, zorg, mobiliteit of woningbouw? Heb je enige ervaring met een ontwerpende aanpak bij deze opgaven? Positief of negatief? Praat dan mee bij een van de sessies!


Comments


bottom of page